Friday, 8 May 2009

Pesan Roh Kepada Manusia

Thursday, July 1, 2004 4:02 PM
======================

Tolong luangkan masa utk membaca.... ia amat memanfaatkan... utk kesedaran semua............ InsyaAllah kita diberi pertunjuk..

Pesan Roh Kepada Manusia
 • Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata: "Wahai orang yang memandikan, aku mintakepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebabpada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut".
 • Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu: "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh".
 • Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu : "Demi Allah, wahai orang yangmemandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-lukadengan keluarnya roh".
 • Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayatdiikat dan ia pun memanggil-manggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri,anak-anak, isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat.
 • Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan : "Demi Allah, wahai jemaahku, akutelah meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamumenyakitinya.Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakitimereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidakakan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya".
 • Sesudah mayat diletakkanpada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya janganmempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dansanak saudara buat kali terakhir.
 • Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah, roh pula berpesan: "Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamudiperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalaiketika ini sebagaimana ia melalaikan aku". "Sesungguhnya aku tinggalkan apayang aku telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahumenanggung kesalahanku". "Adapun didunia, Allah menghisab aku, padahal kamuberasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku".
 • Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kuburpecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dari duduk di tepi kubur masing-masing.Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka.Dalam mimpi itu, Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yangsama. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalahkerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya aku mempunyaianak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku".
  Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itujuga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalammimpi mengenai bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanjidi hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapanya. Seterusnyatidak lama selepas itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya.Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur dimukanya dan kelihatan lebihterang daripada matahari.
 • Baginda Rasullullah S.A.W berkata: "Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarikrohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulanmalaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dadadan kemudiannya mereka keluar. Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulanmalaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong danitulah yang dikatakan saat nazak orang itu."
  Sambung Rasullullah S.A.W. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman, maka malaikat Jibrail A.S. akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga,maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya. Ini adalahkerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayapJibrail A.S. "Kalau orang yang nazak itu orang munafik, maka Jibrail A.S. akanmenebarkan sayap di sebelahkiri. Maka orang yang nazak tu dapat melihatkedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang disekelilinginya. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya."
 • Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S.W.T. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut. Apabila malaikat maut hendakmencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulutorang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepadaAllah S.W.T." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu, maka dia pun kembali kepada AllahS.W.T.dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orangmukmin itu.
  Lalu Allah S.W.T. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut, kamu cabutlah ruhnya dari arah lain." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah AllahS.W.T. maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu, keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu. Maka berkata tangan: "Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dariarah ini, tangan ini telah mengeluarkan sedekah,tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan." Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki.Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: Tidak ada jalan bagimu dari arah ini Kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis-majlis ilmu." Apabila gagal malaikat maut, mencabut roh orang mukmin dari arah kaki, maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalanbagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran danzikir." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin dari arah matatetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dankitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S.W.T. Kemudian AllahS.W.T.berfirman yang bermaksud:"Wahai malaikatKu, tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu." Sebaik saja mendapat perintah Allah S.W.T. maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S.W.T. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada Allah S.W.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang.
 • Abu Bakar R.A. telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar darijasad. Maka berkata Abu Bakar R.A: "Roh itu menuju ketujuh tempat:-
 1. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin.
 2. Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus.
 3. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina.
 4. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendakmereka.
 5. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat.
 6. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik.
 7. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin,mereka diseksa bersertajasadnya hingga sampai hari Kiamat."
 • Telah bersabda Rasullullah S.A.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya:-
 1. Orang-orang yang mati syahid.
 2. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan.........
 3. Orang berpuasa di hari Arafah.

Sekian untuk ingatan kita bersama.
Kalau rajin. Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Ilmuyang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yangmengajarnya meskipun dia sudah mati.
Sila panjangkan kisah ini kepada semua saudara Islam kita.

No comments:

Post a Comment